Loading
BEHANCE INSTAGRAM FACEBOOK LINKEDIN

Konya Grafik Tasarım

YAZAR: GRİWORKSHOP 28.11.2022

Konya grafik tasarım modernleşen hayatta da oldukça önem kazanmaya başlamıştır. Karşımıza çıkan uygulamalar, web siteleri ile dikkat çeken ambalajlar veya afiş gibi her yerde karşımıza çıkar. Grafik tasarım kullanılan her şey hayatımızda büyük bir yer kaplar. Şirketler ve firmalar hedef kitleye ulaşmak için ürün pazarlaması yapabilmek adına grafik tasarımı oldukça çok kullanmaktadır. Marketten alınan ürün ambalajında ya da çok büyük bir şirketin ambleminde grafik tasarımcıların tasarımlarıyla karşılaşabilmekteyiz. Konya grafik tasarım yetenek ve hayal gücünün birleşmesi ile ortaya çıkar. Grafik tasarımın yapılmasında, tasarımcıların hayal gücü, yaratıcı olması ve kullandığı araçlar, tasarladığı her şey için oldukça önemlidir. Grafik tasarımı birçok alanda kullanılır. Bunlar logo tasarımı, web tasarımı, illüstrasyon, tipografi, kurumsal kimlik tasarımları, afiş, billboard, broşür tasarımları, kartvizit, katalog, etiket ve ambalaj tasarımlarıdır.

Gri Workshop Reklam Ajansı olarak tasarımı yapılacak şirket ya da kurumun, tasarım yapılacak konu hakkında bilgi sahibi olabilmesi için bilgi sahibi kişilerle görüşür ve isteklerini öğrenmemiz gerekir. Bu konu hakkında bilgi toplanması ve araştırma yapılması gerekir.

Grafik tasarıma görsel iletişim tasarımı da diyebiliriz. İletilmek istenen mesajı, görsel iletişim yoluyla hedefe ulaştırmada, estetik niteliklerle beraber resim ve yazının birbirini tamamlayan bütünlükte kullanılarak uygulanan tasarımdır. Gri workshop reklam ajansı olarak konya grafik tasarımcı alanında 12 yılı aşkın süredir hizmet vermekteyiz.

Anlatım ve sunum imkanları ile teknolojik gelişmeler, grafik tasarım olgusunu, yaratıcılıkla teknolojinin buluştuğu tek sanatsal ya da tasarım alanı olma durumuna getirmiştir. Gri workshop reklam ajansı; gelişmeler doğrultusunu izleyerek sizlere beklentilerinizden daha fazlasını sunmayı hedefler.

Tasarım sürecinde yaratıcı çalışmalar, boşluğa yeni bir biçim kazandırmayı hedefler. Boşluğa biçim kazandırmak bir başka ifade ile yüzeye biçim yaratmak için biçimi oluşturacak güçlerin dengeli bir yoğunlaşma sürecine girmeleri gerekir.

Gri workshop; renkleri konuşturarak tasarım yapmaktadır. Psikolojide renkler çok önemlidir ve kullanılan renklerin anlamları vardır.

Kırmızı: güç, tehlike, heyecan, sıcak, şehvet, dışadönük, başkaldırı, en dikkat çekici renk olarak bilinmektedir.
Yeşil: sakin, serin, doğal, anlayış, neşe
Mavi: serin, sakin, hüzünlü, saygıdeğer, otorite, iletişim, sınırsızlık
Siyah: soğuk, prestij, sofistike, (çoğu kültürde ölüm ve yası sembolize edebilmektedir.)
Beyaz: mükemmellik, temizlik saflık (bazı Uzakdoğu kültürlerinde ölümü sembolize eder)
Sarı: lüks, zengin, hastalık
Turuncu: sıcak, doğal samimi, yaratıcılık, canlılık
Mor: asalet, imparatorluk, keder, melankoli

Renklerin anlamları ve birlikteliklerini tam anlamıyla düşünerek, analiz ederek gri workshop olarak sizlere eşsiz tasarımlar sunmaktayız. Kalite, özgünlük, yüksek verim, yaratıcılık, mükemmellik, dikkat çekici ve hassas çalışırız.

Görsel algı :

Algı; dikkat yöneltilerek, duyular vasıtasıyla dikkatin yöneldiği şeyin bilincine varmadır. Diğer bir deyişle bilinçli bir farkına varma olarak açıklanabilecek zihinsel bir eylemdir.

Görsel algı, insanların gözlerden gelen bilgiyi anlamlandırdığı, dış dünyadaki imgelerden ortaya çıkan bir süreçtir ve insan için gereklidir, alakasız bilgilerle karmaşık hale getirilmemelidir.

Gri Workshop; bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek, veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu ve ya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren bir yaratıcılık sunar.

Yaratıcılık ve tasarım:

Her tasarım ürünü yaratıcı bir süreç sonucunda ortaya çıkar. Bu ürünler, nesnel ve işlevsel özellikleriyle kendi kendilerini tamamlayabilirler ama yaratıcılığın tanımını yapmak gerçekten zordur.

Gri Workshop; önce problemi oluşturan değişik unsur ve verileri biraraya getirir, bunlar arasında bir seçme yapıp ne söylenmesi gerektiğini belirler ve sonra da yapıtı sahneye koyar.

Yaratıcılık, belki de hiç kimsenin o zamana kadar akıl edemediği bir şeyi düşünebilmektir. Yaratıcı bir tasarımcı çoğu zaman olumsuz koşullarla mücadele eder. Gerçek bir yaratıcı; yavan bir ürünün sınırlayıcılığıyla, donuk bir pazarlama planıyla ve çetin piyasa koşullarıyla savaşarak başarılı sonuçlar elde edebilen kişidir.

Grafik tasarımda yaratıcı süreç

Grafik tasarım süreci, günümüzün yorgun ve dalgın izleyicisinin ilgisini mesaja çekebilecek yeni yöntemler bulmak için yapılan araştırmaları içerir. Bu araştırmaların hammaddesi ise yaratıcılıktır. Grafik tasarımda yaratıcılık; önceden birbirleriyle hiçbir ilişkisi olmayan unsurlar arasında bağlantı kurarak, bir iletişim problemini çözme yetisi olarak tanımlanabilir.

Etkileyici bir fikir bulma yönündeki araştırmalar, tasarım sürecinin en kritik evresini oluştururlar. Her grafik tasarım probleminin içinde birçok olası çözüm bulunur. Birçok tasarımcı deneyim ve tasarım bilgileri ile belirli bir plan ya da yöntem uygulamadan, sezgilerle çözüme ulaşmaya çalışır.

Bunun yanısıra, yaratıcılık üzerine yazılmış kitaplarda tasarım süreci içinde kullanılan birçok yaratıcı teknikten sözedilmektedir.

DİKEY VE KAPSAMLI DÜŞÜNME

En açık ve mantıksal çizgiyi izler. Bu çizgi, insan beyninin normal çalışma yoludur. Alışılmış, etkili, ve mantıklı bir çözüm bulma yöntemidir.

YARATICI GRUP TOPLANTILARI

Gri Workshop olarak size daha etkili tasarımlar sunmak için ekip olarak çalışmaktayız. Ekip olarak yürüttüğümüz projelerin toplantılarını düzenleyerek, bu toplantılarda beyin fırtınası yapmaktayız. Beyin fırtınası yaparak size daha etkili sunumlar, projeler hazırlamak için çaba sarf ederiz.

KULUÇKA TEKNİĞİ

Bazı tasarımcılar herhangi bir tasarım problemi üzerinde belirli bir süre yoğunlaştıktan sonra, dikkatlerini kasıtlı bir şekilde başka bir konuya yöneltirler. Bu arada, önceki problemle ilgili yaratıcı düşünceler adeta kuluçkaya yatırılmış olur. Tasarımcı, problemi yeniden ele aldığında daha kapsamlı ve objektif bir bakış açısı kazanır, daha önce gözden kaçırdığı eksiklik ve yanlışlıkları farkeder. NOT

ALMA TEKNİĞİ

Birçok tasarımcı, problemle ilgili olarak aklına gelen bütün yaratıcı çözüm olasılıklarını bir kağıda not eder. Hızlı eskiz ve taslaklarla birçok yaratıcı düşünce ve buluş, kağıt üzerine kaydedilir. Günümüzde bilgisayarlar, tasarımcıya yaratıcı bir düşüncenin farklı çeşitlemelerini anında gösterebilmekte; yaratıcılığa ayrılan zamanı arttırırken, el işçiliğini azaltmaktadır.

SENTEZ YÖNTEMİ

Birçok yaratıcı düşünce; çeşitliliğin, hatta birbirleriyle çelişik ya da aykırı gibi görünen unsurların bir araya getirilmesiyle oluşmaktadır.

GÖZLEMLER

Bakma, gözden geçirme, denetleme ve inceleme; tasarımcı ve sanatçıların yaratıcılıkta kullandıkları esin kaynakları arasındadır. Bir sanat müzesi, dayanıklı eşyalar satan bir dükkan ya da bir kütüphane beynin veri bankasını zenginleştirir ve yeni biçimsel buluşlara, renk düzenlemelerine kaynaklık edebilir. Gri Workshop Reklam Ajansı olarak sizlere en iyi hizmet vermek için kendimizi geliştirmekten kaçmayıp, yenilikçi fikirlere sahip olmak için tüm aşamaları uyguluyoruz. Sizde eşsiz tecrübelerimizden yararlanmak istiyorsanız bizimle iletişime geçiniz.

TEKLİF İSTEYİN