Loading
BEHANCE INSTAGRAM FACEBOOK LINKEDIN

Logo Tasarımı Neden Önemlidir: Analitik Çözümlerle

YAZAR: GRİWORKSHOP 14.08.2023

Konya logo tasarımı, bir şirketin kimliğini yansıtan önemli bir görsel unsurdur. Logo tasarımı, markanın insanlar tarafından hatırlanmasını ve tanınmasını sağlar. Bu bakımdan logolar şirketin kimliğine ve vizyonuna uygun olarak tasarlanmalıdır. Ayrıca, şirketin hitap etmek istediği hedef kitleye marka veya şirket hakkında ilk izlenimi bırakan etkili bir tanıtım aracıdır.

Profesyonelce tasarlanmış bir logo insanların zihninde kalıcı bir izlenim bırakmalıdır. Böylece logoyu herhangi bir yerde gören müşteriler markayı hatırlayacaktır.

Logolar karmaşık tasarıma girmeden ve gözü yormadan basit ve kolay anlaşılır olmalıdır. Aşırı karmaşık harflerden veya grafiklerden oluşmamalı,  aksine okunması kolay olmalıdır. Logo bir bakışta kolayca tanınmalı ve ayırt edilebilmelidir, çünkü kolayca algılanmalı ve ayırt edilebilmelidir.

Logo, bir şirketin imzası olarak tanımlanabilir. Bunun nedeni, şirketin yaptığı herşeyin bundan böyle logosuyla anılacak olmasıdır. Logo şirketin kimliğidir, bu  nedenle logo ne kadar iyi olursa şirketin imajı ve görüntüsü de o kadar iyi olur.

Logo tasarımında dikkate alınması gereken bazı detaylar aşağıda verilmiştir

Özgünlük.

Tasarım yaparken en önemli detay budur. Logo, şirketi veya markayı ve temsil ettiği sektörü başarıyla temsil etmelidir. Her sektörün kendine özgü tek tip renkleri ve sembolleri vardır. Bu nedenle, tasarlanan logonun bir rakibin logosunu anımsatmaması gerekir.

Basitlik.

Her şeyden önce logolar basit olmalıdır. Karmaşık, kalabalık veya düzensiz logo tasarımları dikkat çekmez, aksine dikkati başka yöne çeker.

Renk

Çok fazla renge sahip logolar algıyı karıştırır ve bu nedenle daha az akılda kalıcıdır.Daha az renk kullanımı maliyetleri düşürme avantajınada sahiptir. Bir logoda en fazla iki veya üç renk kullanılmalıdır.

Yazı karakterleri (tipografi)

Birl ogo oluştururken çeşitli yazı karakterleri ve stilleri kullanılabilir. Ancak hem harflerin dengesi hemde yazı stili şirketin veya markanın hizmet verdiği sektöre uygun değilse kötü bir etki yaratabilir.

İyi bir logonun özellikleri

Basit, açık ve akılda kalıcı olmalıdır.

Hiçbir ayrıntı kaybolmamalıdır.

Özgün olmalı ve diğer kuruluşları anımsatmamalıdır.

Şirketin tüm özelliklerini yansıtmalıdır.

Akılda kalıcıolmalıdır.

Kültürel özellikleri yansıtan renk ve anlamlar kullanılmalıdır.

Markanın özelliklerini ön plana çıkarmalıdır.

Logo türleri

Sans-serif tarzılogo:Bu düzgün, keskin çizgi stilinin amacı güçlü bir ifade yakalamaktır.

Tek karakterli logolar: modern fikirler ve işaretler içeren logolar.

Çok karakterli logolar: birden fazla karakter tipografisinden oluşur.

Kombinasyon tipi: harfler, gölgeler ve deforme olmuş karakterler, elle çizilmiş harflerin bilgisayarda birleştirilmesi ve manipüle edilmesiyle oluşturulur.

Geleneksel olmayan:eski ve yeni yazı karakterlerinin bir kombinasyonu.

Yeni tipografik formlar: mevcut yazı tiplerinin sınırsız manipülasyonuna izin veren sistemler.

Kaligrafik:süslü çizgiler,el yazısı ve çizimlerle yapılır.

Karmaşık yazı karakterleri:kelimeleri,nesneleri ve sembolleri birleştiren logolar.

Sayısal logolar: tamamen sayılardan oluşur.

TEKLİF İSTEYİN